Oude Haagweg 289
Waldeck, Den Haag

Omschrijving

ENGLISH TEXT BELOW
*******************
SFEERVOLLE RUIME EN LICHTE LABEL-A GEZINSWONING UIT 1905 MET ORIGINELE DETAILS, 4 ENORME SLAAPKAMERS EN EEN HEERLIJKE ACHTERTUIN MET ACHTEROM!

Deze zeer goed onderhouden royale 7/8 kamer woning heeft een woonoppervlakte van 208 m² en een zonnige achtertuin met achterom.
Er is op alle mogelijke manieren gedacht aan duurzaamheid met behoud van de originele sfeer en Jugendstil details.
De woning beschikt over veel bergruimte door de aanwezigheid van vaste kasten, een ruime droge kelder en een berging in de tuin.
Er zijn 4 hele grote slaapkamers en nog 2 wat kleinere slaapkamers.

Ligging

Deze goed onderhouden bijzonder ruime tussenwoning is gelegen aan een brede groene weg en dicht bij groen en het dorpse centrum van Loosduinen.
De woning ligt op korte afstand van Landgoed Ockenburgh, Landgoed Meer en Bosch, de duinen en de sportvelden en manege in de bosjes van Pex.
Ideaal gelegen voor OV verbindingen, speeltuin, diverse scholen voor alle leeftijden, de kinderboerderij en de Internationale School.
Voor de dagelijkse boodschappen bent u dichtbij het winkelcentrum van Loosduinen en winkelcentrum de Savornin Lohmanplein. S
tation Den Haag centraal in ongeveer 20 minuten met de tram, Den Haag centrum 20 minuten per fiets. Uitvalswegen op max 15 minuten rijden.
Parkeren kan gratis voor de deur, laadpaal op korte afstand.

Indeling:
Begane grond
Via voordeur naar fraai tochtportaal met glas in lood, geslepen glas in de deuren, marmeren vloer en authentiek tegelwerk, centrale hal, trap naar de eerste verdieping met origineel balustradewerk.
In de gang een klassiek betegelde toiletruimte met daarnaast een deur naar de ruime droge kelder met plavuizenvloer.
Deze kelder op bijna sta hoogte is fijn voor opslag, een extra vriezer en bijvoorbeeld als wijnkelder.
Vanuit de gang toegang tot de riante woonkamers en-suite met in visgraatmotief gelegde PVC vloer, hoge ornamenten plafonds, schouwen met marmer en tegelwerk binnenin.
Aan de voorzijde hoge raampartijen met glas in lood bovenramen. De originele schuifseparatie met paneeldeuren en vaste kasten is gelukkig helemaal in goede staat bewaard gebleven.
De royale suite kamer aan de achterzijde beschikt over een schouw met een werkende gashaard, openslaande deuren naar de zonnige achtertuin en een deur naar de keuken waardoor de keuken bij de woonkamer betrokken blijft.
De lichte en degelijke keuken met granieten werkblad beschikt over veel bergruimte, een 5-pits gaskookplaat en diverse inbouwapparatuur zoals vaatwasser, oven en koelkast.
Deze keuken is van alle gemakken voorzien en zeer functioneel. Vanuit de keuken een deur naar de weelderige groene tuin met gras, terras, vaste gemetselde schuur en achterom.
Een oase van rust en heel fijn om de (elektrische) fiets of motor in de schuur te kunnen parkeren.

1e verdieping

Via de gestoffeerde trap met klassieke balustrade naar de ruime overloop die toegang geeft tot de slaapkamers en de zeer ruime en lichte badkamer.
SLAAPKAMER 1: aan de voorzijde gelegen royale en-suite kamer van ruim 20m2 met separatiekasten, marmeren schouw, hoge ornamentenplafonds en fraaie glas in lood bovenramen.
Deze kamer is thans in gebruik als kantoor. Vanuit deze kamer ook toegang tot de kleine voorzijkamer
SLAAPKAMER 2: aan de achterzijde gelegen royale en-suite kamer van ruim 20m2 met separatiekasten, zwart marmeren schouw, hoge ornamentenplafonds en openslaande deuren naar een heerlijk diep balkon op het westen
SLAAPKAMER 3: deze kleine kamer aan de voorzijde met glas in lood bovenramen is in gebruik als kastenkamer, gezien de afmetingen zou het een kantoortje of babykamer kunnen zijn

Aan de achterzijde van deze verdieping ligt de bijzonder ruime en moderne lichte badkamer met 2 wastafelmeubels, een inloopdouche en een fijn ligbad.
Door de raampartij komt er prettig daglicht de badkamer binnen.
De badkamervloer beschikt over elektrische vloerverwarming. Boven het bad hangt een design handdoekradiator.

2e verdieping/ kapverdieping
Wederom via de fraaie trap naar de overloop die toegang geeft tot de 3 ruime slaapkamers.
SLAAPKAMER 4: aan de voorzijde gelegen ruime kamer met openslaand raam en Veluxraam, veel vaste kastruimte in de knieschotten
SLAAPKAMER 5: tussengelegen kamer van ca 12m2 met Veluxraam en authentieke wastafel.
Deze kamer wordt op dit moment gebruikt als kastenkamer en zou ook prima een 2e badkamer of extra slaapkamer kunnen zijn
SLAAPKAMER 6: aan de achterzijde gelegen ruime slaapkamer met openslaand raam naar de tuinzijde, Veluxraam en veel vaste kasten.

Dit sfeervolle huis is werkelijk zo te betrekken, het beschikt over 4 echt bijzonder grote slaapkamers.
Er is meer dan voldoende bergruimte door de aanwezigheid van veel vaste kasten, een kelder en een berging in de tuin.
Er zijn heel veel oude details bewaard gebleven waardoor de oorspronkelijke sfeer van het huis gecombineerd met modern gemak (energielabel -A) een heel prettig en toekomstbestendig geheel vormt.
De huidige eigenaren hebben hier 25 jaar met veel plezier gewoond en nu de kinderen het huis uit zijn willen zij iets kleiner gaan wonen.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1905
- Woonoppervlakte ca 208 m2 gemeten volgens de BBMI (Branche Brede Meet Instructies)
- Woning is gelegen op eigen grond, dus geen zorgen over erfpacht!
- De woning beschikt over veel originele jugendstil details, zoals ornamenten plafonds, paneeldeuren, glas in lood, geslepen glas
- Energielabel A, maandbedrag energiekosten slechts ca € 141 per maand
- Rondom houten kozijnen met isolatieglas, ook het glas in lood is geïsoleerd
- Dak- en vloer isolatie
- 12 Zonnepanelen op het dak, fijn voor de hybride ketel
- Moderne elektra met 12 groepen en 3 x aardlek
- Centrale verwarming middels hybride ketel/ warmtepomp Daikan Altherma 8,0 KW 2019
- Parkeren kan gratis voor de deur, laadpaal op korte afstand aanwezig
- Oplevering kan in overleg
- Vanwege het bouwjaar worden de ouderdoms- en materialenclausule in de koopovereenkomst opgenomen

De opgegeven maatvoering is indicatief, voor de indeling en afmetingen verwijzen wij u naar de plattegrond.
Interesse in deze woning? U bent uiteraard meer dan welkom om deze sfeervolle woning te komen bezichtigen.
Schakel bij voorkeur uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld.
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

*******************
ATTRACTIVE SPACIOUS AND BRIGHT LABEL-A FAMILY HOME FROM 1905 WITH ORIGINAL DETAILS, 4 HUGE BEDROOMS AND A LOVELY BACKYARD WITH BACK ENTRANCE!

This very well maintained spacious 7/8 room house has a living area of 208 m² and a sunny backyard with back entrance.
Sustainability has been thought of in every possible way while maintaining the original atmosphere and Art Nouveau details.
The house has plenty of storage space due to the presence of closets, a spacious dry cellar and a storage room in the garden.
There are 4 very large bedrooms and 2 smaller bedrooms.

Location
This well maintained very spacious house is located on a wide green road and close to greenery and the village center of Loosduinen.
The house is a short distance from Ockenburgh Estate, estate Meer en Bosch, the dunes and the sports fields and riding school in the woods of Pex.
Ideally located for public transport connections, playground, various schools for all ages, the petting zoo and the International School.
For daily shopping you are close to the shopping center of Loosduinen and shopping center de Savornin Lohmanplein.
The Hague Central Station in about 20 minutes by streetcar, The Hague center 20 minutes by bike. Highways max 15 minutes by car.
Parking is free in front of the door, charging station at short distance.

Layout:

First floor
Through front door to beautiful draft porch with stained glass, cut glass in the doors, marble floor and authentic tiling, central hall, stairs to second floor with original balustrade work.
In the hallway a classically tiled toilet room with next to it a door to the spacious dry cellar with tiled floor.
This cellar at almost standing height is fine for storage, an extra freezer and for example as a wine cellar.
From the hallway access to the spacious living rooms en-suite with PVC floor laid in herringbone pattern, high ornamental ceilings, fireplaces with marble and tiling inside.
At the front high windows with stained glass upper windows. The original sliding partition with paneled doors and fixed cupboards has fortunately been completely preserved in good condition.
The spacious suite room at the rear features a fireplace with a working gas fireplace, French doors to the sunny backyard and a door to the kitchen keeping the kitchen involved with the living room.
The bright and solid kitchen with granite worktop has plenty of storage space, a 5-burner gas hob and various appliances such as dishwasher, oven and refrigerator.
This kitchen is fully equipped and very functional.
From the kitchen a door to the lush green garden with grass, patio, fixed masonry shed and back.
An oasis of tranquility and very nice to the (electric) bike or motorcycle in the barn to park.

1st floor
Through the upholstered stairs with classic balustrade to the spacious landing that gives access to the bedrooms and the very spacious and bright bathroom.

BEDROOM 1: on the front located spacious en-suite room of over 20m2 with separation cabinets, marble fireplace, high ornamental ceilings and beautiful stained glass windows above.
This room is currently used as an office. From this room also access to the small front room.

BEDROOM 2: located at the rear spacious en-suite room of over 20m2 with separation cabinets, black marble fireplace, high ornamental ceilings and doors to a lovely deep balcony facing west.

BEDROOM 3: this small room at the front with stained glass windows above is used as a closet room, given the dimensions it could be an office or nursery

At the rear of this floor is the particularly spacious and modern bright bathroom with 2 washbasins, a walk-in shower and a nice bathtub. Through the window there is pleasant daylight into the bathroom.
The bathroom floor has electric floor heating. Above the bath is a towel radiator.

2nd floor / top floor

Again via the beautiful staircase to the landing which gives access to the 3 spacious bedrooms.
BEDROOM 4: at the front spacious room with casement window and Velux window, lots of closet space in the knee walls.
BEDROOM 5: intermediate room of approximately 12m2 with Velux window and authentic sink.
This room is currently used as a closet room and could be a 2nd bathroom or extra bedroom.
BEDROOM 6: at the rear located spacious bedroom with opening window to the garden side, Velux window and many closets.

This attractive house is ready to move in, it has 4 really very large bedrooms.
There is more than enough storage space by the presence of many closets, a basement and a shed in the garden.
A lot of old details have been preserved which makes the original atmosphere of the house combined with modern convenience (energy label -A) a very pleasant and future-proof property.
The current owners have enjoyed living here for 25 years and now that the children are out of the house they want to live a little smaller.

Details:
- Built in 1905
- Living area approx 208 m2 measured according to the BBMI (Branche Brede Meet Instructies)
- Property is located on private land, so no worries about leasehold!
- The house has many original art nouveau details, such as ornamental ceilings, panel doors, stained glass, cut glass
- Energy label A, monthly energy costs only about € 141 per month
- Wooden window frames all around with insulated glass, also the stained glass is insulated
- Roof and floor insulation
- 12 Solar panels on the roof, nice for the hybrid boiler
- Modern electricity with 12 groups and 3 x earth leakage
- Central heating by hybrid boiler / heat pump Daikan Altherma 8.0 KW 2019
- Free parking in front of the door, charging station at short distance available
- Delivery date in consultation
- Because of the year of construction, the age and materials clause will be included in the purchase agreement

The dimensions given are indicative, for the layout and dimensions please refer to the floor plan.
Interested in this property? You are more than welcome to come and view this attractive house.
Preferably use your own NVM purchase broker. Your NVM purchase broker will look after your interests and save you time, money and worries.
This information has been carefully compiled by us.
However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.

Locatie

[ { "address": "Oude Haagweg 289", "zipCode": "2552 EP", "city": "Den Haag", "lat": 52.0571249, "lng": 4.2468983, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 739.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg

Bouw

Soort woonhuis
Eengezinswoning, Tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1905
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
208m²
Perceeloppervlakte
148m²
Overig oppervlakte
12m²
Inhoud
763m³

Indeling

Aantal kamers
8
Aantal slaapkamers
6
Aantal badkamers
1
Aantal verdiepingen
4
Voorzieningen
Buitenzonwering, Dakraam, Glasvezel kabel, Rookkanaal, TV-Kabel, Zonnepanelen

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Dakisolatie, Dubbel glas, Muurisolatie, Vloerisolatie
Warm water
C.V.-ketel
Verwarming
C.V.-ketel, Warmtepomp
Ketel
Intergas CV en Daikan Warmtepomp (2020, Combi-ketel, Eigendom)

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk
Balkon
Ja
Tuin
Achtertuin
Achtertuin
Zuidwest, 53m², 672×792cm
Schuur
Vrijstaand steen
Faciliteiten schuur
Voorzien van elektra

Garage

Plattegronden

Interesse in deze woning?

Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of je een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat je hebt ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

phone

Liever telefonish contact?

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 op 070-350 31 71 of mail naar info@vaneijk.nl

×

Huis verkopen?

Weet waar u aan toe bent

Doe de verkooptest